Dla bydła mlecznego

Pasze dla bydła mlecznego

PASZE - LINIA STANDARDOWA

 

Golmix Lacto 15 - Pasza o odpowiednio zbilansowanym poziomie białka ogólnego i energii, zalecana jako uzupełnienie dawki pokarmowej opartej o wysokobiałkowe pasze objętościowe, zielonki i dobrej jakości kiszonki z traw i roślin motylkowych. Zawarty w niej podwyższony poziom magnezu przeciwdziała tężyczce pastwiskowej, natomiast dodate kompozycji minerałów i olejków esencjonalnych pozwala na zmniejszenie rozkładalności w żwaczu białka i skrobi zawartych w paszach, zwiększając stopień ich wykorzystania, czego efektem jest obniżenie zawartości mocznika w mleku, lepsza wydajność w laktacji i wyższy poziom białka w mleku (efekt białka i skrobi chronionych). Pasza przeznaczona dla krów mlecznych o wydajności do 6 500 litrów.

Golmix Lacto 16 - Zalecana do przygotowywania mieszanek w żywieniu paszami o redniej zawartości białka trawy w lipcu, sierpniu i wrześniu, słabszej jakości kiszonki z traw. Przeznaczona dla krów o wydajności do 6 500 litrów.

Golmix Lacto 18 - Zalecana jako objętościowych średniej zawartości białka np. 1 i sianokiszonka bądź zielonki w stosunku 1:1. Zawiera również dodatek zmniejszający rozkład białka i skrobi w żwaczu. Pasza o średnim poziomie energii, przeznaczona dla krów o wydajnościach do 6 500 litrów.

Golmix Lacto 20 -Mieszanka uzupełniająca przeznaczona jest dla krów mlecznych żywionych w przewadze paszami niskobiałkowymi (ok. 70%) np. kiszonka z kukurydzy, wysłodki buraczane. Charakteryzuje się wysokim poziomem białka, specjalnie dobranymi źródłami energii, dodatkiem białka chronionego oraz dodatkiem chroniącym białko i skrobię w żwaczu. Zalecana jest dla krów o wydajności do 7000 litrów.

Golmix Lacto 15 forte - Podobnie jak GOLMLX LACTO 15 zalecana jako uzupełnienie dawki pokarmowej opartej o wysokobiałkowe pasze objętościowe zielonki i dobrej jakości kiszonki z trawi roślin motylkowych. Zawiera podobnie wysoki poziom magnezu. Różni się wyższym poziomem energii, dodatkiem tłuszczu chronionego i wyższym poziomem białka trawionego w jelicie cienkim oraz większym dodatkiem kompozycji olejków esencjonalnych. Ma to na celu pełniejsze pokrycie potrzeb krów wysokowydajnych (8 000-10 000 litrów mleka ).

Golmix Lacto 18 forte – Zalecana jako dodatek w żywieniu opartym o podobną bazę pasz objętościowych jak przy żywieniu z udziałem GQLMIX LACTO 18 . Charakteryzuje się podwyższonym poziomem białka i energii trawionej w jelicie oraz zawartością dodatku chroniącego białko i skrobię w żwaczu. Jej skład surowcowy został zoptymalizowany w celu pełniejszego pokrycia potrzeb krów wysokowydajnych (pow. 6 500 litrów mleka).

Golmix Lacto 18 forte plus - Mieszanka paszowa uzupełniająca dla krów mlecznych żywionych paszami o niższej zawartości energii (przewaga sianokiszonek, słabsze energetycznie kiszonki z kukurydzy). Pasza przeznaczona dla krów mlecznych o wydajności powyżej 7500 litrów mleka.

Golmix Lacto 18 forte extra - Mieszanka paszowa uzupełniająca dla krów mlecznych, u których występuje niedobór energii w paszy. Zalecana szczególnie przy żywieniu w okresie zimowym przy przewadze w dawce sianokiszonek lub słabszej energetycznie kiszonce z kukurydzy. Niezbędna z okresie okołowycielemowym na 14 dni przed wycieleniem (w ilości 1-3 kg dziennie) do 30 dni po wycieleniu (w ilości 3-4 kg dziennie). Można stosować do 100 dnia po wycieleniu przy niedoborach energetycznych w ilości do 6-10 kg dziennie w zależności od wydajności mlecznej. Zawiera dodatki chroniące białko i skrobię przed rozkładem z żwaczu w celu zwiększenia udziału białka dostępnego jelitowo.

Golmix Lacto 20 forte - Mieszanka wysoko ceniona przez wymagających hodowców posiadających krowy o wysokim potencjale genetycznym i dużych wydajnościach (ok. 10 000 litrów), żywionych w oparciu o bazę pasz objętościowych podobną jak w przypadku GOLMES LACTO 20. Specjalna kompozycja wysokogatunkowych surowców oraz użycie specjalistycznych dodatków tworzy paszę o wysokim poziomie energii (tłuszcz chroniony) i białka trawionego wjelicie (białko chronione).

Golmix Lacto 20 forte plus - Mieszanka paszowa uzupełniająca dla krów o wysokim potencjale genetycznym i dużych wydajnościach (około 10 000 litrów), dla krów żywionych w przewadze paszami niskobiałkowymi (kiszonka z kukurydzy, wysłodki buraczane). Specjalna kompozycja wysokogatunkowych surowców oraz użycie specjalistycznych dodatków tworzy paszę o wysokim poziomie energii (tłuszcz chroniony) i białka trawionego w jelicie (białko chronione). Kompozycja substancji nieorganicznych i biologicznych buforujących treść żwacza przeciwdziała stanom kwasicowym.

Golmix Lacto 23 forte - Mieszanka paszowa uzupełniająca dla krów o wysokim potencjale genetycznym i dużych wydajnościach (około 10 000 litrów), dla krów żywionych w przewadze paszami niskobiałkowymi (kiszonka z kukurydzy, wysłodki buraczane). Specjalna kompozycja wysokogatunkowych surowców oraz użycie dodatków tworzy paszę o wysokim poziom chroniony) i białka trawionego w jelicie (Zawiera  żywe drożdże szczepu Saccharomyces cerevisiae,  stabilizujące pH żwacza oraz dodatek ziół i olejków eterycznych korzystnie wpływających na wiele procesów fizjologicznych.

GOLMIX LACTO 33 - Koncentrat przystosowany do przygotowywania we własnym zakresie mieszanek dla krów przy żywieniu opartym na zielonkach lub dobrej jakości sianokiszonkach.W zależności od dostępnych komponentów można z jego udziałem przygotować paszę zbliżoną parametrami do GOLMIX LACTO 15 FORTE, bądź paszę podobną, dostosowaną do potrzeb krów i własnej bazy pasz objętościowych. Ze względu na odpowiednio wysoką ilość witamin i związków mineralnych nie ma potrzeby uzupełniania pasz dodatkowo premiksami.

GOLMIX LACTO 37 - Koncentrat przystosowany do przygotowywania we własnym zakresie mieszanek dla krów przy żywieniu paszami objętościowymi o średniej zawartości białka (kiszonka z kukurydzy i sianokiszonka bądź zielonki w stosunku 1:1). W zależności od dostępnych komponentów można z jego udziałem przygotować paszę odpowiadającą parametrami GOLMIX LACTO 18 FORTE, bądź paszę podobną, dostosowaną do potrzeb krowi własnej bazy pasz objętościowych. Ze względu na odpowiednio wysoką ilość witamin i związków mineralnych nie ma potrzeby uzupełniania pasz dodatkowo premiksami.

 

 

 

O nas

Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Tczewie powstała w kwietniu 1945 roku, rozpoczynając swoją działalność przy ulicy Kopernika. Zaczynała pod nazwą Powiatowa Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa „Samopomoc Chłopska”.

Więcej

 

Ostatnio dodane

16 marzec 2020
02 marzec 2020

Kontakt

Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" Tczew

83-110 Tczew, ul. 30-go Stycznia 35
Sekretariat, tel. 58 531 12 59;
sekretariat@gstczew.pl

Księgowość, tel. 58 531 17 29
sekretariat@gstczew.pl

©2024 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" Tczew

Search